Zapisnik 5. redne seje SVETA ŠOLE, 23. 11. 2023

Zapisnik 4. redne seje SVETA ŠOLE, 28. 9. 2023

Zapisnik 3. seje SVETA ŠOLE, 7. 3. 2023

Zapisnik SVETA ŠOLE, 29. 9. 2022

Zapisnik SVETA STARŠEV, 29. 9. 2022