SAMORASTNIK devetošolcev 2023/24

SAMORASTNIK 2022/23

SAMORASTNIK 2021/22

SAMORASTNIK devetošolcev 2021/22

SAMORASTNIK 2020/21

SAMORASTNIK devetošolcev, 2020/21

Glasilo SAMOSTRPNIK, november 2020

KORONASAMORASTNIK 2020

SAMORASTNIK devetošolcev 2020

SAMORASTNIK 9. a, 2020

SAMORASTNIK 9. b, 2020

SAMORASTNIK, 2019

SAMORASTNIK devetošolcev, 2019

SAMORASTNIK literarno-novinarski prispevki, 2018

SAMORASTNIK devetošolcev, 2018

SAMORASTNIK Kres besed, 2017

SAMORASTNIK devetošolcev, 2017

SAMORASTNIK ob 38. srečanju Prežihovih šol, 2016

SAMORASTNIK literarni in novinarski del, 2016

SAMORASTNIK devetošolcev, 2016

SAMORASTNIK novinarsko glasilo, 2015

SAMORASTNIK devetošolcev, 2015    in     DEVETOŠOLCI SKOZI OŠ, 2015

SAMORASTNIK, 2014 

SAMORASTNIK, 2013

SAMORASTNIK – šolski časopis, 2012

SAMORASTNIK Po poteh šolskega novinarstva, 2012

SAMORASTNIK 9. a, 2012

SAMORASTNIK 9. b, 2012

SAMORASTNIK 9. c, 2012

SAMORASTNIK Stisni roko v pest, 2011

SAMORASTNIK s folklorno tematiko, 2010

SAMORASTNIK devetošolcev, 2010

SAMORASTNIK ob srečanju Prežihovih šol, 2009

SAMORASTNIK Zabava in prosti čas, 2008

SAMORASTNIK devetošolcev, 2008

SAMORASTNIK Stres v današnjem življenju, 2007

SAMORASTNIK devetošolcev, 2007

SAMORASTNIK ob 40-letnici šole, 2006

SAMORASTNIK Prosti čas v pesmi in besedi, 2006

SAMORASTNIK, 2005

SAMORASTNIŠKI utrip, 2005

SAMORASTNIK, 2004

SAMORASTNIK osmošolcev osemletke, 2004

SAMORASTNIK pesniško glasilo, 2003

SAMORASTNIK, 2002

SAMORASTNIK, 2000/2001

SAMORASTNIK, 2001/2002

SAMORASTNIK, 1996/1997

SAMORASTNIK, 1995/1996

SAMORASTNIK, 1994/1995