OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA
Gozdarska pot 11
2390 Ravne na Koroškem

Spletna stran šole: www.os-prezih.si
Št. transakcijskega računa 01303-6030677481 UJP
Davčna številka SI26935465
Ravnatelj Gregor Čuk, prof.
Pomočnica ravnatelja Simona Uranc, prof.
Tajnica Monika Mravljak

Kontaktni podatki:

Tajništvo 02 620 52 70
Ravnatelj 02 620 52 71
Pomočnica ravnatelja 02 620 52 72
Računovodstvo, knjigovodstvo 02 620 52 75/86
Zbornica 02 620 52 74
Knjižnica 02 620 52 85
Pedagoginja 02 620 52 76
Specialna pedagoginja 02 620 52 78
Socialna delavka 02 620 52 77
OPB 1. A razred 031 560 231
OPB 1. B razred 041 540 408
OPB 2. A razred 031 290 763
OPB 2. B razred 041 535 688
OPB 3. razred 031 290 697
OPB 4. razred 031 290 764
OPB 5. razred 02 620 52 81
Kabinet računalničar 02 620 52 73
Kabinet 4. in 5. razreda 02 620 52 82
Kabinet 1. razreda 02 620 52 83
Kabinet 2. in 3. razreda 02 620 52 84
Kabinet športne vzgoje 02 620 52 80
Kuhinja 02 620 52 79
Zobna ambulanta 02 870 53 20
E-pošta šole: o-pvravne.mb@guest.arnes.si
E-pošta ravnatelja: gregor.cuk@guest.arnes.si
E-pošta pomočnice ravnatelja: simona.uranc@guest.arnes.si

_______________________________________________________________________________________________________________________________

E-pošta UČITELJEV


E-pošta računalničarki:
Helena Ošlovnik: helena.oslovnik@guest.arnes.si

Tina Konečnik: tina.konecnik@guest.arnes.si