KNJIŽNA UGANKA

Križanke nastale v povezavi s poukom Računalništva v 5. razredu.

SREČNI IZŽREBANKI NAŠE DECEMBRSKE KNJIŽNE UGANKE sta Larisa Laznik iz 1. razreda in Merisa Husić iz 9. razreda.

ISKRENE ČESTITKE!DAN ZLATIH KNJIG

KNJIGE IN ŠPORT