ZAKLJUČNI VIDEO ZAŠČITNIŠTVA 2019/2020 (Avtorja: Tine Rožen in Miha Vetter, oba 9. a razred)

Mentorica: Petra Štumpfl

 

SPOZNAVNE IGRE

SKUPNI ŠPORTNI DAN

DRUŽENJE MED ODMORI

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

 

 

Nov projekt na šoli s katerim bomo skušali poskrbeti za boljše počutje drugošolčkov na naši šoli. Vsakemu drugošolčku bomo dodelili enega ali več devetošolcev, ki bodo pomagali najmlajšim pri vsakdanjih opravilih in se bodo z njimi družili. Program bo potekal skozi različne dejavnosti, ki jih bodo izvajali razredniki, učitelji drugih in devetih razredov ter vodja projekta Petra Štumpfl.

 

Glavni cilji projekta so:

  • povezovanje devetošolcev z drugošolci,
  • poglabljanje pripadnosti skupini in šoli,
  • skrb za varnost in dobro počutje drugošolcev v šoli,
  • navajanje drugošolcev in devetošolcev na življenje in delo v skupini,
  • razvijanje odgovornosti pri učencih,
  • aktivno preživljanje prostega časa med odmori,
  • razvijanje dobrih medsebojnih odnosov in pozitivnih zgledov,
  • urjenje veščin sodelovanja in komunikacije,
  • razvijanje empatije- preventivni dejavniki pri zmanjševanju nasilja.

 

RAZREDI:

2. a in 9. a
2. b in 9. b

 

IZVAJALKE:

Petra Štumpfl, Blaženka Oblak (Saša Kos Pušnik), Helena Ošlovnik, Lucija Gorjup, Katja Štern, Špela Zajec