Na relaciji STROJNA (»Zadnji dinar«) – LETNO KOPALIŠČE RAVNE  je vozni red po novem naslednji:

07:31 Strojna                          07:35    Merkačev mlin

07:35 Merkačev mlin              07:38   Prosen

07:38 Prosen                          07:40   Tolsti vrh Strojna

07:40 Tolsti vrh Strojna           07:42    Kneps

07:42 Kneps                            07:46 Ravne na Kor

07:46 Ravne na Kor.                07:48  Ravne na Kor.gim.

(Vozni red se je spremenil za 9 minut in sicer iz prej 7.40 (Strojna) na 7.31 (Strojna)).