OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA
Gozdarska pot 11
2390 Ravne na Koroškem

Spletna stran šole: www.os-prezih.si
Št. transakcijskega računa 01303-6030677481 UJP
Davčna številka SI26935465
Ravnateljica Bojana Verdinek, prof.
Pomočnica ravnateljice Simona Uranc, prof.
Tajnica Sabina Krajinič Lozinšek

Kontaktni podatki:

Tajništvo 02 620 52 70
Ravnateljica 02 620 52 71
Pomočnica ravnateljice 02 620 52 72
Računovodstvo, knjigovodstvo 02 620 52 75/86
Zbornica 02 620 52 74/73
Knjižnica 02 620 52 85
Pedagoginja 02 620 52 76
Specialna pedagoginja 02 620 52 78
Socialna delavka 02 620 52 77
Kabinet 4. in 5. razreda 02 620 52 82
Kabinet 1. razreda 02 620 52 83
Kabinet 2. in 3. razreda 02 620 52 84
Kabinet športne vzgoje 02 620 52 80
Kuhinja 02 620 52 79
Zobna ambulanta 02 870 53 20
Faks 02 620 52 87
E-pošta šole: o-pvravne.mb@guest.arnes.si
E-pošta ravnatelja: bojana.verdinek@guest.arnes.si
E-pošta pomočnice ravnatelja: simona.uranc@guest.arnes.si